• Piotr Grzegorzek, Marek Szymaszkiewicz, Chrzanów. Między Małopolską i Śląskiem, Kraków 2004.
  • Małgorzata Śliż, Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914, Kraków 2006.
  • Anna Sadło-Ostafin, Statut Gminy Wyznaniowej [w:] Kronika Chrzanowska nr 150, sierpień 2007, rok XVI.
  • Franciszek Zacny, Żydzi w Chrzanowie w XVII i XVIII wieku [w:] Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939, Chrzanów 1998.
Drukuj