Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1790   11  
1884 2761 63 2,3
1910 7800 156 2,0
1921 4158 75 1,8
2010 17 425    

Źródła:

  • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 12: Województwo Krakowskie, Śląsk Cieszyński, Warszawa 1924, s. 9 – dane za rok 1921.
  • Libiąż, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1884, s. 203 – dane za rok 1884.

 

Drukuj