W Lanckoronie początkowo nie było synagogi, a Żydzi uczęszczali do domu modlitwy w Brodach (ok. 3 km od miasteczka) lub Kalwarii. Świadectwem istnienia synagogi w miasteczku jest pocztówka z lat międzywojennych, na której można zobaczyć zdjęcie drewnianej bożnicy, zniszczonej podczas II wojny światowej.

Drukuj