Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1869 1528    
1880 1576 15 1,1
1900 1646 14 0,9
1921 1617 9 0,6
2006 2100    

Źródła: 

  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX, Warszawa 1930 – dane 1880–1921.
Drukuj