Szacharit

Szacharit [aszkenazyjskie] – w judaizmie: codzienne modlitwy poranne, odpowiadające porannej ofierze składanej dawniej w Świątyni Jerozolimskiej.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.