„Strumień”

„Strumień”  tygodnik lit.-artyst., wyd. 1900 w Warszawie; redaktor nacz. W. Gąsiorowski, kier. działu krytyki S. Pieńkowski; zał. i prowadzony przez zwolenników estetyki modernist., służył propagowaniu tego kierunku, zwłaszcza wśród młodych literatów; zawierał szkice, artykuły teoret. i filoz., utwory lit. autorów pol. (np.: M. Komornickiej, A. Langego, S. Przybyszewskiego) i obcych (np.: F. Nietzschego, M. Maeterlincka, E.A. Poego).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.