„Polska Ludowa”

„Polska Ludowa”  tytuł kilku czasopism konspiracyjnych, wyd. 1939–44 przez: ruch lud. — m.in. od IV 1943 do VI 1944 (periodyk polit.-programowy, kontynuacja „Przebudowy”), PPS-WRN (Wilno, 1942), Pol. Lud. Akcję Niepodległościową (1940, Warszawa) oraz środowisko komunist. (1941).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.