Plan inwestycyjny czteroletni

pierwszy długofal. program inwestycyjny rządu pol. na okres l VII 1936–30 VI 1940; zainicjowany przez wicepremiera E. Kwiatkowskiego, przewidywał wydatkowanie na cele inwestycyjne 1650–1800 mln zł (1937 podwyższono planowane nakłady do 2400 mln); w jego ramach II 1937 rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego; dzięki dobrej koniunkturze gosp. plan pod względem finansowym wykonano III 1939.

Ku przebudowie gospodarczej. Wytyczne inwestycji państwowych, Warszawa 1937.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.