„Patriota Polski, kartki tygodniowe zawierający”

„Patriota Polski, kartki tygodniowe zawierający”  tygodnik wyd. 1761 w Warszawie; pierwsze pol. czasopismo moralne przeznaczone dla mieszczan; wydawcą był T. Bauch, spolonizowany mieszczanin niem., który zwracając się do pol. odbiorców, posługiwał się realiami zaczerpniętymi z życia Polaków należących do tej sfery; zamieszczano rozprawki o tematyce moralno-obywatelskiej, satyryczne obrazki obyczajowe, bajki; pismo przestało się ukazywać z powodu braku czytelników.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.