„Myśl Niepodległa”

„Myśl Niepodległa”  czasopismo społ.-polit. i lit., wyd. 1906–31 w Warszawie; zał. i redagowane przez A. Niemojewskiego i do pocz. lat 20. wyrażające jego poglądy rel., społ. i polit., początkowo liberalne, nastawione antyklerykalnie, hołdowało ideom wolnomyślicielskim; w miarę upływu czasu ewoluowało ku stanowisku nacjonalistycznemu, stając się trybuną wypowiedzi antysemickich (tzw. antysemityzm postępowy); podczas I wojny świat. identyfikowane z ND, zajmowało stanowisko proalianckie, po 1918 kryt. wobec rzeczywistości polit. II RP, zwłaszcza działalności Sejmu Ustawodawczego, cieszyło się wówczas popularnością; po śmierci Niemojewskiego (1921), redakcję objął jego syn, Adam.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.