Mojżeszowe Księgi

Mojżeszowe Księgi  Pięcioksiąg, 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu, Tora.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.