„Merkuriusz Polski Ordynaryjny”

„Merkuriusz Polski Ordynaryjny” - najstarsza znana gazeta w języku polskim, wydawana w 1661, początkowo w Krakowie, następnie w Warszawie. Jej wydawcą był J.A. Gorczyn, redaktorem H. Pinocci. Ukazało się 41 numerów (27 w Krakowie, 14 w Warszawie). Wydawnictwo, inspirowane przez Ł. Opalińskiego, było związane najprawdopodobniej z planami politycznymi dworu królewskiego i toczącą się kampanią sejmową.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.