Rok Liczba Żydów Liczba mieszkańców Udział %
1861 562 4412 12
1921 1198 1588 75
1930 1400 2000 70
1939 2000    

Źródła: sarnaki.pl; Sarnaki w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During Holocaust,  t. 2, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s.1140; Sarnaki, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,  t. 10, red. B. Chlebowski, F. Sulimirski, W. Wawelski, Warszawa 1889, s. 318.

Drukuj