Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1820 1775 1150 65,0
1857 2642 2040 77,2
1860 2520 1966 78,0
1890 3497 2770 79,2
1921 3238 2153 65,0
1931 2715 2800 73,9
1939 3200 1650 50,0
1941   3360  
1942   4000  
2011 6304    

Źródła:

  • Przysucha. Historia miasta od czasów najdawniejszych do 1945 roku, red. S. Piątkowski, Przysucha 2006.
  • Wasiutyński S., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne, Warszawa 1930.
Drukuj