• Ajchenbaum Cyla – nauczyciel
  • Guterman Samuel – stróż
  • Szpigel Majlech – gospodarz
  • Wołkowicz Izak – nauczyciel[1.1]
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Biblioteka Studium Kultury i Języków Żydowskich we Wrocławiu, „Spisy pracowników Komitetów Żydowskich na Dolnym Śląsku”.