Po II wojnie światowej w Legnicy działała żydowska szkoła podstawowa – Szkoła Hebrajska im. Chaima Nachmana Bialika przy pl. Wolności 6, później przeniesiona do lokalu przy ul. Chojnowskiej 46. Była to świecka szkoła, prowadzona przez organizacje syjonistyczne. Przed jej likwidacją w 1949 r. uczyło się w niej 75 uczniów.

Drukuj