Po II wojnie światowej w Legnicy przy ul. Złotogórskiej 56 (dzisiejsza ul. Złotoryjska) działało żydowskie przedszkole im. Janusza Korczaka.

Drukuj