W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego znajdują się plakaty i druki ulotne z okresu międzywojennego, dotyczące życia społecznego i kulturalnego Żydów lubelskich.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
www.buw.uw.edu.pl

Drukuj