W zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie przechowywane są:

  • lubelska prasa żydowska w jidysz: „Lubliner Sztyme” (Głos Lubelski), „Lubliner Tugblatt” (Dziennik Lubelski), dziennik „Lubliner Unzer Expres”,
  • fotografie z Lublina z okresu międzywojennego, autorstwa m.in. Romana Vishniaca oraz fotografie z okresu okupacji, pokazujące getto, deportacje itp.

Żydowski Instytut Historyczny
ul. Tłomackie 3/5, 00-001 Warszawa
tel.: (+48) 22 827 92 21
www.jhi.pl

Drukuj