W Archiwum Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Lublinie znajdują się fotografie przedstawiające regulację rzeki Czechówki na terenie dzielnicy żydowskiej w 1938 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin
tel. (+48) 81 532 42 81
www.mpwik.lublin.pl

Drukuj