Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” przygotował ekspozycję Portret miejsca, w ramach której prezentowane są między innymi:

  • archiwalne fotografie i pocztówki,
  • makieta dzielnicy żydowskiej w Lublinie,
  • futryny ze śladami po mezuzach,
  • kolekcja dokumentacji architektonicznej budynków z nieistniejącej dzielnicy żydowskiej,
  • nagrania wspomnień o Żydach lubelskich,
  • dział poświęcony lublinianom niosącym pomoc Żydom podczas II wojny światowej.

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie przehowuje cyfrowe kopie czarno-białych fotografii z okresu międzywojennego przedstawiających Grabowiec

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. (+48) 81 532 58 67
W dni powszednie w godzinach 9.00–15.00 po wystawie oprowadzają pracownicy Ośrodka.

Drukuj