W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego przechowywane są:

  • kolekcja fotografii Wiktora Ziółkowskiego z ok. 1939 r.,
  • kolekcja fotografii Stefana Kiełszni z lat ok. 1934–36;
  • fotografie Jana Bułhaka;
  • fotografie nieznanych autorów, pochodzące z okresu międzywojennego i powojennego, w tym kolekcja fotografii starego kirkutu;
  • kolekcja przedwojennych i powojennych pocztówek przedstawiających miasto, m.in. pocztówki wg fotografii Ludwika Hartwiga i Jana Bułhaka;
  • zbiór pocztówek przedstawiających obóz na Majdanku;
  • zbiór reprintów Lublin na starych widokówkach;
  • kolekcja grafik z przedstawieniami Lublina autorstwa Jana Gumowskiego;
  • plakaty i druki ulotne z okresu międzywojennego, dotyczące życia społecznego i kulturalnego Żydów lubelskich.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
ul. G. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
www.wbp.lublin.pl

Drukuj