Cmentarz żydowski w Leninie

Cmentarz żydowski w Leninie został założony w 1568 roku. Nekropolia zlokalizowana jest na północ od miejscowości, po prawej stronie drogi do Jow...

Nagrobki

Liczba nagrobków: 49
 Baruchin
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Elka
 • Imię ojca: Jehuda
 • Nazwisko: Baruchin
 • Data śmierci: 8 grudnia 1926
 Golub
 • Imię:
 • Imię hebrajskie:
 • Imię ojca: Josef
 • Nazwisko: Golub
 • Data śmierci: około 1863
 Rubinsztejn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Jehudit
 • Imię ojca: Ajzyk Michael
 • Nazwisko: Rubinsztejn
 • Data śmierci: 23 lutego 1926
 Rubinsztejn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Awraham
 • Imię ojca: Szlomo Cwi
 • Nazwisko: Rubinsztejn
 • Data śmierci: 14 sierpnia 1926
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Jehudit
 • Imię ojca: Izrael Chaim
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 30 listopada 1929
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Etel
 • Imię ojca: Jakow
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 18 lutego 1934
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Chana Golda
 • Imię ojca: Azriel Zelik
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 28 grudnia 1922
 Słucki
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Chaim
 • Imię ojca: Eljakim
 • Nazwisko: Słucki
 • Data śmierci: 2 lipca 1935
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Mosze Jehoszua
 • Imię ojca: Zyndel
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 7 maja 1921
 Grajb
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Dwora Fajgel
 • Imię ojca: Josef
 • Nazwisko: Grajb
 • Data śmierci: 15 grudnia 1930
 Glak
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Izrael
 • Imię ojca: Cwi Jekutiel
 • Nazwisko: Glak
 • Data śmierci: 23 sierpnia 1936
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Josef
 • Imię ojca: Mordechaj Mendel
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 6 sierpnia 1925
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Szlomo Nisan
 • Imię ojca: Jechiel Mosze
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 25 lutego 1938
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Lea
 • Imię ojca: Menachem Mosze
 • Nazwisko:
 • Data śmierci:
 Rubinsztejn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Szlomo
 • Imię ojca: Awraham
 • Nazwisko: Rubinsztejn
 • Data śmierci: 7 czerwca 1917
 Olejnik
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Nachman
 • Imię ojca: Wolf
 • Nazwisko: Olejnik
 • Data śmierci: lipiec 1941
In order to properly print this page, please use dedicated print button.