Judaika
  • Falenica, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Wigoder, Jerusalem – New York 2001, s. 376.
  • Przyrowski P., Żydzi w Falenicy, Falenica.pl [online:] 06.09.2006, http://falenica.pl/node/31 [dostęp: 10.09.2019].
  • Sefer Falenic, red. D. Sztokfisz, Tel Awiw 1967.
  • Skibińska A., Powroty ocalałych, [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, Warszawa 2007, ss. 505–599.
Regionalia
  • Bauman S., Przedwojenna Falenica, Linia Otwocka [online:] 18.03.2005, http://liniamedia.com.pl/article.php?11-3806-0 [dostęp: 14.10.2014; niedostępne 10.09.2019].
  • Dobrzyńska J., Falenica, moja miłość, Warszawa 1996.
  • Wizimirska B., Opowieści falenickie. O letnisku, rodzinie Szaniawskich oraz o jezuitach i ich dziełach, Warszawa 2012.
Drukuj