Cmentarz żydowski w Aleksandrowie Kujawskim powstał prawdopodobnie pod koniec XIX wieku, wraz z usamodzielnieniem się miejscowej gminy wyznaniowej. Nekropolię założono na rozległym wzniesieniu, zlokalizowanym na wschód od miasta, u zbiegu obecnych ulic Parkowej i Wspólnej. Jej powierzchnia wynosiła 5291 m kw., zatem 0,5129 ha.

W czasie II wojny światowej z rozkazu Niemców cmentarz został zdewastowany, a płyty nagrobne wykorzystano do prac drogowych. Proces niszczenia trwał zapewne także po wyzwoleniu. Do dziś na terenie nekropolii nie zachowały się jakiekolwiek oryginalne macewy. Kilkanaście lat temu podczas poszerzania drogi usunięto część skarpy, na której położony jest cmentarz. Wydobyte wówczas kości zabrano do zakładu antropologii UMK w Toruniu.

W dniu 10 września 2009 r. dzięki staraniom lokalnych społeczników – między innymi Zbigniewa Sołtysińskiego i Adama Brzuszkiewicza – oraz władz miasta, na skraju cmentarza odsłonięto pomnik ku czci Żydów aleksandrowskich.

Drukuj