This article is not available in selected language.

Reines Izaak Jakub

Izaak Jakub Reines - Personal data
Date of birth: 27th October 1839
Place of birth: Karolin
Date of death: 1915
Place of death: Lida
Occupation: rabin; działacz syjonistyczny
Related towns: Pińsk, Ejszyszki, Wołożyn, Święciany, Wilno, Bazylea

Reines Izaak Jakub  (27.10.1839 Karolin – 1915 Lida) –  rabin, działacz syjonistyczny

Reines urodził się w na przedmieściach Pińska. Pierwsze nauki pobierał u ojca, a następnie studiował w słynnych jesziwach w Ejszyszkach oraz Wołożynie. W 1867 r. został wybrany na rabina w Święcianach, a dwa lata później – w Lidzie. W Lidzie Reines założył jesziwę, w której studenci mieli uczyć się przedmiotów świeckich. Program tej nowej uczelni podzielono na sześć lat i zawarto w nim, oprócz Talmudu i gramatyki hebrajskiej, wszystkie elementy programu gimnazjum. Pierwsze cztery lata kształcenia poświęcano studiowaniu Talmudu i komentarzy do niego, dwa kolejne –  wyłącznie zaznajomieniu się z istniejącymi kodeksami religijnymi. Zgodnie z tradycją studiowanie Tory pozostało głównym celem nauki. Reines przygotował także egzaminy okresowe dla uczniów.

Reines od początku był związany z Chibat Syjon. W 1897 r. uczestniczył w pierwszym światowym zjeździe syjonistów w Bazylei. Był jednym z pierwszych rabinów, który otwarcie poparł idee Theodora Herzla. Popierał go nawet po Kongresie Syjonistycznym w 1903 r., kiedy Herzl przystał na brytyjską propozycję utworzenia państwa żydowskiego w Ugandzie.

W 1902 r. Reines opublikował książkę Or Hadasz al Cijon (hebr. Nowe światło w Syjonie). Ukazał w niej wnikliwą analizę syjonizmu, konieczność połączenia idei syjonistycznych z duchowymi wartościami judaizmu. Optował za wsparciem ruchu syjonistycznego przez kręgi religijne, co różniło go od większości ówczesnych rabinów. W tym samym roku Reines zorganizował w Wilnie zjazd, na którym założono ruch religijnych syjonistów Mizrachi.

Rabin Reines zmarł w Lidzie w 1915 roku.

Bibliografia:

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.