This article is not available in selected language.

Rabinowicz Aaron

Aaron Rabinowicz - Personal data
Date of death: May 1942
Place of death: Lida
Occupation: rabin
Related towns: Wołożyn

Rabinowicz Aaron (? – 05.1942 Lida) – ostatni rabin Lidy.

Rabinowicz ukończył jesziwę w Wołożynie. Następnie ożenił się z córką rabina Izaaka Jakuba Reinesa. Po śmierci rabina Reinesa Rabinowicz stanął na czele lidzkiej wspólnoty żydowskiej. W czasie I wojny światowej pozostał w mieście i wspierał żydowskich mieszkańców podczas kolejnych okupacji. Po wybuchu II wojny światowej i zajęcia Lidy przez Niemców, Rabinowicz trafił do getta. W maju 1942 r. został rozstrzelany wraz z innymi lidzkimi Żydami.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.