המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Sobków

פרובינציות: מחוז שוויינטוקז'יסקיה / מחוז קלץ (לפני 1939)
מחוזות: jędrzejowski / jędrzejowski (לפני 1939)
גמינה: Sobków / Sobków (לפני 1939)
שמות אחרים: Sobków [שפה רשמית]; Sobków [אנגלית]
GPS: 50.6994° N / 20.4504° E, 50°41'57" N / 20°27'1" E

איכון

Sobków to wieś (w latach 1563-1869 miasto) w województwie świętokrzyskim (poprzednio w województwie kieleckim), w powiecie jędrzejowskim, w gminie Sobków. W czasach Królestwa Polskiego od 13 stycznia 1870 r. Sobków należał do gminy Sobków, która leżała w powiecie andrejewskim (jędrzejowskim) w guberni kieleckiej. Jest to gmina wiejska, w skład której wchodzi 25 sołectw oraz 49 miejscowości wiejskich.[[refr:|Program ochrony środowiska dla Gminy Sobków na lata 2004-2011, s. 10.]]

Sobków leży w Dolinie Nidy, na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Dolina ta jest subregionem Niecki Nidziańskiej, rozciągającym się od północnego-zachodu na południowy wschód, na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Sobków znajduje się około 12 km na północny wschód od Jędrzejowa, zaś 3 km na północny zachód od miejscowości znajduje się stacja kolejowa o tej samej nazwie na linii Kraków – Kielce.[[refr:|Plan Gospodarki Odpadami dla gmin Związku Międzygminnego „Ekologia” na lata 2004-2011, s. 10, 11, 15.]] Miejscowość znajduje się 190 km od stolicy kraju Warszawy. Do wsi najłatwiej trafić drogą nr 7 z Jędrzejowa do Chęcin. Po przejechaniu 14 km, w okolicach miejscowości Brzegi trzeba skręcić w prawo do Sobkowa. Zauważalnym znakiem rozpoznawczym miejscowości są widoczne po prawej stronie głównej drogi ruiny średniowiecznego dworu.

שותפים

In order to properly print this page, please use dedicated print button.