Nowy cmentarz żydowski w Antopolu znajduje się we wschodniej części miejscowości, przy obecnej wul. Praletarskoj (biał. Пралетарская вуліца). Powstał w połowie XIX wieku.

W wyniku dewastacji w latach drugiej wojny światowej oraz po wojnie, do dziś na cmentarzu zachowało się około 100 nagrobków. Są to w większości macewy wykonane z granitowych kamieni polnych. W zwieńczeniach nagrobków brak symboliki typowej dla żydowskiej sztuki sepulkralnej. Epitafia sporządzano prawdopodobnie wyłącznie w języku hebrajskim, jednak stan ich zachowania nie pozwala na odczytanie większości inskrypcji.

W początku XXI w. dzięki staraniom m. in. Michaela Lozmana oraz rodziny Glosserów z Republiki Południowej Afryki, cmentarz został uporządkowany. Obiekt ogrodzono stalową barierką o wysokości ok. 1 m, z wkomponowanymi w nią elementami w formie gwiazdy Dawida, z symboliczną bramą.

Print