המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Szos

szos – w dawnej Polsce najważniejszy podatek płacony przez mieszczan na rzecz skarbu koronnego; od XIII–XIV w. uiszczany proporcjonalnie do posiadanego majątku nieruchomego, od XIV w. także ruchomego, zwykle w wysokości 2 gr od grzywny majątku; od XVI w. płacony w kwocie zryczałtowanej dla każdego miasta, którą rada miejska dzieliła między podatników; do poł. XV w. do nałożenia sz. na większe miasta była konieczna ich zgoda, później nakładano go ma mocy jednostronnego postanowienia sejmu lub sejmików; od XVI w. nakładano sz. przeważnie przy okazji uchwalania poboru.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.