המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Polska Żyje!”

„Polska Żyje!”  pierwsze polskie konspiracyjne czasopismo wojskowe, wydawane w okresie okupacji niemieckiej; założone jako periodyk Komendy Obrońców Polski (KOP), ukazywało się, z przerwami (1941 rozbicie KOP aresztowaniami), w Warszawie od 10 X 1939 do wybuchu powstania warszawskiego 1944; redagowane przez W. Hulewicza, następnie m.in. W. Bieńkowskiego, Z. Kossak-Szczucką; współpracownicy, m.in. W. Borowy, Sz. Jeleński, S. Miłaszewski; na jego łamach zostały sformułowane zadania prasy konspiracyjnej (m.in. podawanie prawdziwych wiadomości, podtrzymywanie ducha, zwalczanie przygnębienia społecznego spowodowanego klęską kampanii wrześniowej 1939, piętnowanie przypadków współpracy z wrogiem); nakład do 40 tysięcy egzemplarzy; 1942–43 pod tym tytułem ukazywały się 3 różne pisma, m.in. organ PAL redagowany przez S. Chudobę, T. Głowackiego, J. Mulaka, M. Krzepkowskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.