Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1880 1 169    
1910 2 434 53 2,2%
2008 4 045    
Print