המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Cieszanów

פרובינציות: מחוז פודקרפאטי / מחוז לבוב (לפני 1939)
מחוזות: lubaczowski / lubaczowski (לפני 1939)
גמינה: Cieszanów / Cieszanów (לפני 1939)
שמות אחרים: Cieszanów [שפה רשמית]; Cieszanów [אנגלית]; ציעשינאוו [עברית]

איכון

Cieszanów – miasto położone w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. Odległe 11 km na północ od Lubaczowa, 97 km na północny wschód od Rzeszowa, 309 km na południowy wschód od Warszawy. Leży nad rzeką Brusienką (dorzecze Tanwi).

שותפים

In order to properly print this page, please use dedicated print button.