1. Krzysztof Urbański "Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim"
  2. Śliwka A., 2010, Zmiany morfologiczne Opoczna po II wojnie światowej i ich wpływ na współczesny krajobraz miasta [praca magisterska dostępna w Muzeum Regionalnym w Opocznie]
Print