Strefowe Państwowe Archiwum w Pińsku (biał. Ustanowa Zanalny dziarżauny archiu u h. Pinsku, Установа «Занальны дзяржаўны архіў у г. Пінску») posiada zbiór pt. Pinskaja obłastnaja komissija sodejstwija w rabotie Czrezwyczajnoj Gosudarstwiennoj Komissii, zbiór 118 (1944–1945). Sprawa nr 5 tego zbioru zawiera informacje o eksterminacji ludności żydowskiej przez Niemców.

 

Print