Narodowe Archiwum Republiki Białoruś w Mińsku (biał. Nacyjanalnyj archiu Respubliki Biełarus, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, NARB) posiada następujące materiały związane z Żydami z Antopola:

  • zbiór Instytutu Historii Partii przy Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Białorusi, NARB, zbiór. 4683, 1946-1986. Zbiór zawiera materiały o eksterminacji ludności żydowskiej.
  • Biełarusskaja Riespublikanskaja Komissija sodiejstwija w rabotie Czierezwyczajnoj Gosudarstwiennoj Komissji [CzGK] po rassliedowaniju złodiejanij niemiecko-faszystskich zachwatczikow i uczietu pricziniennowo imi uszczierba po Biełarusskoj SSR. Zbiór 845, 217. jedn. arch. 1943-1945, w tym sprawa 13.
  • Centralnyj Komitiet Kommunisticzeskoj Partii (bolszewikov) Biełorussii (1918–1991) Zbiór 4p. Opis 1 (1918–1941), informacje o sytuacji gospodarczej miasteczek Polesia, opis 33a zawiera materiały o zbrodniach Niemców przeciwko ludności żydowskiej Antopola. 
Print