Genealogy

Year of birth
Year of death
Year of other event
Ruchla Pasamonik
Location: Maków Mazowiecki
Dating: 24.11.1900
Surname: Pasamonik
First name: Ruchla
Birth date: 24.11.1900
Birth location: Maków Mazowiecki
Father first name: Dawid
Father second first name: Hersz
Mother first name: Szajna
Mother second first name: Rojza
Mother maiden surname: Sagal
Profession: tailor
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 392. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.