Year Total population Number of Jews Percentage of Jews in total population
1869 1,528    
1880 1,576 15 1.1
1900 1,646 14 0.9
1921 1,617 9 0.6
2006 2,100    

Source: 

  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX, Warsaw 1930 – data from 1880–1921.
Print