• Jarmontt E., W cieniu zamku Gedymina, Toruń 2004.
  • Lida, [in] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, eds. S. Spector, G. Wigoder, vol. 2, New York 2001, pp. 727–728.
  • Lida, [in] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. 5, eds. F. Sulimierski, W. Walewski, Warsaw 1880, pp. 215–218.
  • Lost Jewish worlds. The communities of Grodno, Lida, Olkieniki, Vishay, ed. S. Spector, Jerusalem 1996.
  • Pamiać: Lida. Lidski rajon. Hist.-dak. chroniki haradou i rajonau Biełarusi, ed. R. Baranau, Minsk 2004.
  • Sefer Lida, ed. A. Manor, I. Gnozowicz (Ganuz), A. Lando, Tel Aviv 1970 [online] http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2409 [Accessed: 11.02.2016].
  • Wierszczickaja T.G., Lida, [in] Hołokost na tieritorii SSSR, ed. I.A. Altman, Moscow 2009, pp. 522–525. 

 

 

Print