This article is not available in selected language.

Sokołów (miejscowość nieistniejąca)

Province: Lviv Oblast / Stanisławów Voivodeship (before 1939)
County: Stryj (Стрий) / stryjski (before 1939)
Community: Balicze Podróżne (Подорожнє) / Sokołów (before 1939)
Other names: Соколів [official language]; Sokoliv [English]
GPS: 49.2259° N / 24.1875° E, 49°13'33" N / 24°11'15" E

location

Sokołów – nieistniejące miasteczko na zachodniej Ukrainie, położone pomiędzy dzisiejszymi Dzieduszycami Małymi, Dzieduszycami Wielkimi, Łanami-Sokołowskimi oraz Balicami. Współcześnie leżałoby w rejonie stryjskim, w obwodzie lwowskim, ok. 20 km na południowy wschód od Stryja, 90 km na południe od Lwowa, 630 km na południowy zachód od Kijowa, 500 km na południowy wschód od Warszawy. Nad Świcą.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.