Podczas II wojny światowej przy zbiegu obecnej ul. Krasnoarmiejskiej i obwodnicy miasta Niemcy rozstrzelali ok. 200 osób pochodzenia żydowskiego. Ich ciała pogrzebano w miejscu egzekucji.

Zbiorowa mogiła została odkryta kilka lat temu w trakcie prac budowlanych. Obecnie w tym miejscu znajduje się pomnik z napisem w językach hebrajskim i rosyjskim o treści:

„Wieczna pamięć Żydom Lidy i Wilna, bestialsko zgładzonym przez niemieckich nazistów i ich pomocników za przynależność do narodu żydowskiego. 1942–1943”.

Przy pomniku złożono kilka odnalezionych macew.

Print