• „Jiwo Bletter”, 1935, v. 8, no. 4.
  • Dumanowski Jarosław, Lubraniec w XVIII w. - żydowskie miasteczko i stolica magnackich włości, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2003, no. 3.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, „Wydawnictwo Naukowe GRADO”, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, „Wydawnictwo Adam Marszałek”, Toruń 2006.
  • Kawski Tomasz, Ludność żydowska na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w okresie międzywojennym (1918-1939), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 1999, v. 13.
  • Kawski Tomasz, Małomiasteczkowe judaica z Kujaw (XVIII - XX w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1999, no. 3-4.
  • Kubiak Władysław, Z dziejów Lubrańca, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
  • Kubiak Władysław, Żydzi w Lubrańcu. Z dziejów Lubrańca, Włocławek 2002 (Review by Tomasz Kawski, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2004, no. 1).
  • Wloclawek we ha Sewiwa. Sefer Zikkaron, ed. Kasryel Fiszel Tchursz, Meir Korzen (bmw) 1967.
Print