This article is not available in selected language.

Szron, śrezna, owies łowczy

szron – średniow. danina w owsie, pobierana od XIII w. w Małopolsce i na Śląsku, później w innych dzielnicach Polski; uiszczany corocznie w okresie pierwszych przymrozków (stąd nazwa), stanowił prawdopodobnie reluicję powinności stanu, świadczonego książęcym łowczym i ich ludziom.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.