This article is not available in selected language.

Prusy Południowe

Sudpreussen, prow. państwa prus., utworzona z ziem pol. II (1793) i częściowo III zaboru prus. (1795); na wschodzie sięgały po Pilicę i Wisłę, na zachodzie obejmowały Poznań, na południu — pow. częstochowski (wyodrębniony pod nazwą Nowy Śląsk); pow. 53,9 tys. km2; siedziba prowincji w Warszawie; pod względem adm. dzieliły się na 3 departamenty: pozn., kaliski i warsz.; P.P. zarządzał początkowo O. Voss, od 1794 K. Hoym; 1799 ziemie te poddano bezpośrednio pod zarząd Generalnego Dyrektorium w Berlinie; 1807 P.P. zostały wcielone do Księstwa Warszawskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.