This article is not available in selected language.

Prusy Nowowschodnie

Neuostpreussen, prow. państwa prus., utworzona z ziem pol. III zaboru prus. (1795); obejmowały ziemie w granicach Wisły, Bugu i Niemna, podzielone na 2 departamenty ze stolicami w Płocku i Białymstoku; celem utworzenia P.N. przez rząd prus. było odcięcie tego terenu od wpływu pol. życia kult. i powiązanie gosp. z Prusami Wsch.; 1807 wsch. część P.N. została przyłączona do Rosji (białostocki obwód), resztę włączono do Księstwa Warszawskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.