This article is not available in selected language.

Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy

umowa pol.-niem.; podpisana 26 I 1934 w Berlinie na 10 lat; przewidywała oparcie stosunków wzajemnych na zasadach zawartych w pakcie Brianda–Kellogga (rozwiązywanie zagadnień spornych środkami pokojowymi); uznała podpisane dotychczas przez każdą ze stron międzynar. zobowiązania; nie zlikwidowała rewizjonistycznych żądań niem. wobec Polski; 28 IV 1939 Niemcy wypowiedziały umowę, a 1 IX 1939 napadły na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.