This article is not available in selected language.

„Szaniec”

„Szaniec”  czasopismo konspiracyjne, wyd. 1939–45 w Warszawie; początkowo wspólnie przez SN i środowisko ONR A.B.C., następnie organ grupy ONR–„Szaniec”; zamieszczało informacje i komentarze dotyczące wydarzeń w okupowanej Polsce oraz w świecie, prezentowało program polit. środowiska; mutacje terenowe: „Szaniec Kresowy” (Lwów 1943), „Szaniec Zachodni” (Łódź 1941); VIII 1944, w czasie powstania warsz., edycja codzienna, redaktor m.in. M. Harusewicz, nakład ok. 5 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.