This article is not available in selected language.

„Linia”

„Linia”  czasopismo lit., wyd. 1931–33 w Krakowie; wydawca i redaktor J. Kurek; jako organ Awangardy Krakowskiej „L.” była kontynuacją „Zwrotnicy”; oprócz poetów Awangardy publikowali w „L.” także czł. grupy Żagary oraz M. Czuchnowski, S. Piętak i in.; całość (nr 1–5) wyd. pod postacią broszury pt. Linia. Głos poezji idącej 1931–33 (bez roku wyd.).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.