This article is not available in selected language.

„Gazeta Toruńska”

Gazeta Toruńska”, – pismo informacyjno-polityczne, wydawane w latach 1867–1921 w Toruniu, kontynuacja „Nadwiślanina”. Wydawca F. Rakowicz, redaktorzy m.in.: I. Danielewski, S. Pieniężny, J. Brejski. Była pierwszym i czołowym codziennym pismem polskim na Pomorzu Gdańskim, głównym ośrodkiem działalności polskiej na Pomorzu, inicjatorem wielu przedsięwzięć narodowych, współorganizatorem licznych polskich stowarzyszeń i instytucji. Współpracowali z nią m.in.: J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, W. Kętrzyński, Z. Celichowski. Mutacja — „Gazeta Codzienna” (od 1894) i wiele dodatków, m.in. „Przewodnik Naukowy i Literacki”. Początkowo bliska idei pozytywizmu, od okresu Kulturkampfu — katolicka. Od 1918 r. regionalny organ PSL „Piast”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.