Liczba mieszkańców całej gminy Sędziszów w 1921 roku:

Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem
1827 439    
1921 1312 148 11,3
2010 6639    

Źródło:

  • Piasecka R., Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918–1939, Kielce 2000, ss. 25, 109.
Print